Freelance Administrateur

U kunt mij inschakelen als u:

  • tijdelijk of voor langere tijd iemand nodig heeft voor uw administratieve werkzaamheden;
  • zelf structureel te weinig tijd heeft voor uw administratie;
  • vindt dat het eigenlijk beter kan en/of moet;
  • liever tijd wilt besteden aan datgene waar u goed in bent;
  • uw administratie nog op moet zetten;
  • een administrateur wilt die ontzorgt, die bereikbaar is met moderne communicatiemiddelen wanneer u daar behoefte aan heeft.

Dus wat u zelf niet kunt vanwege tijdgebrek of kennis huurt u in tegen een betaalbaar tarief.